Vanhusneuvostopäiväin palautetta ja tietoa vanhusneuvostojen toiminasta

6.1.2023

Vanhusneuvostojen muuttuva maailma

• Suomessa tulossa iso palvelujärjestelmän muutos • Tulossa myös alueellisia vanhusneuvostoja

• Miten tähän on päädytty? • Mihin halutaan edetä?

• Päivien työskentelytavoista

• Tänään esityksiä ja ryhmäkeskusteluja

• Huomenna pääasiassa ryhmätöitä

• Keskiviikkona vielä vieraileva puhuja ja lähtökeskustelut

4

 Taustaa: Mitä muutoksia tulossa?

• Sote-uudistus tuo uusia tuulia koko Suomen julkiseen hallintoon

• Sosiaali- ja terveys- sekä pelastuspalvelut järjestetään jatkossa 21

hyvinvointialueella ja Helsingin kaupungissa

• Mm. yli 173 000 ammattilaisen työnantaja vaihtuu

• Kunnilta poistuu siis merkittävä osa palveluvelvoitteesta, MUTTA

• ”Kuntien vastuulla säilyy asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen omassa toiminnassaan sekä ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Niillä alueilla, joilla on siirretty tai siirretään ympäristöterveydenhuollon tehtävät osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa, on mahdollisuus jatkaa toimintaa hyvinvointialueiden kanssa tehtävän sopimuksen perusteella.” – Soteuudistus.fi

• Kunnille jää siis tehtävää merkittävä osa, mukaan lukien ikääntyneiden hyvinvoinnin eteen

5

 

 Mitä tehtäviä kunnille jää?

Ainakin:

- Kulttuuripalvelut

- Liikuntapalvelut

- Kaavoitus

- Ympäristö

- Yhdistystoiminnan edellytysten ylläpito

6

 

 Vanhusneuvostot alueilla

• Laissa hyvinvointialueesta 32 § säädetään alueen velvollisuudesta asettaa mm. vanhusneuvosto

• Laki määrää alueelliseen neuvostoon vähintään yhden edustajan kustakin alueella toimivasta kunnallisesta neuvostosta

• Asettaa lakiteknisesti alueet hyvin erilaiseen asemaan kuntien määrän perusteella • Esim. Varsinais-Suomessa 27 kuntaa, Vantaa-Keravalla vain kaksi

• EETU ry antanut tiedotteen 18.3. ”Hyvinvointialueiden vanhusneuvostoihin on saatava kattava edustus eläkeläisjärjestöistä”

• Vaaditaan alueella toimivista eläkeläisjärjestöistä edustus

• Samalla vaaditaan alueellisille vanhusneuvostoille todellista vaikutusvaltaa

• Piireihin lähetetty myös kannanottopohja, jotta alueellisesti voidaan vaatia samaa 7

  

 Työskentelytavoista

• Yleistä keskustelua

• Ryhmätöitä

• Vierailevat puhujat

• Palautteen kerääminen

8