Tällä sivulla on keskustoimiston ajankohtaisia tiedotteita, kannanottoja  ja uutiskirjeitä yhdistyksien käyttöön.

Tiedotteet

https://www.ekl.fi/tiedotteet/toimenpideohjelma-tehtava-ja-palvelut-taattava/

EKL:n tavoitteet eduskuntavaaleihin

  • Pienituloisten ja ikääntyneiden ääni täytyy kuulua yhteiskunnassamme nykyistä voimakkaammin ja heidän asemansa kohentaminen on otettava poliittisen päätöksenteon keskiöön tulevalla eduskuntavaalikaudella.
https://www.ekl.fi/tiedotteet/